FRÅN SMÅSKALIGT TILL HÖGPRODUCERANDE PELLETS ANLÄGGNINGAR

VI GÖR DET ENKELT

HÖG KVALITET

PROFESSIONELL SERVICE

PELLETS

Vi gör det enkelt, vi försöker inte ändra på tyngdlagen, vår teknik ger en jämn och hög kvalitet på pelletsen. Från småskaligt till högproducerande anläggningar.

Läs mer

TRANSPORTÖRER

Vi flyttar materialet dit Du vill, skrap, skruv eller lufttransport, allt i väl tätade transportsystem. Enkelheten är vår ledstjärna.

Läs mer

FASTBRÄNSLE

Fastbränsle = bioenergi, den naturliga råvaran direkt från skogen eller i förädlad form. Vi hanterar de olika materialen med avpassade system.

Läs mer

Kom i kontakt med oss

Vi är här för att svara på alla dina frågor

Klicka Här