Pellets

BIPRO lastväxlarcontainer med ”Walking Floor” ger en flexibel lösning på lagringsproblematiken. Vi kan koppla ihop flera containrar till en gemensam utmatningstransportör för vidare befordran till användarobjektet. Automatiken känner av vilken container som är tom och växlar automatiskt till nästa som är full.

BIPRO lagerfickor med skraputmatning finns i ett flertal olika storlekar från 20 m³ – 300 m³. Fickorna kan också utformas traditionellt med gjutna bottnar och sidoväggar. Rivarvals kan monteras i utmatningsdelen monteras vid besvärliga material. Utmatningskapaciteter upp till 200 m³/tim.

BIPRO marknadsför finkvarnar för sönderdelning av flis och kutterspån till pelleteringsbart material, kapacitetsområde 03 -5,0 ton/tim, effektområde 7,5 – 110 kW.

För att skydda känslig utrustning monterar vi magneter i olika positioner, t.ex före finkvarn och före pelletspress.

Vi använder planmagneter som monteras i stupövergångar alternativt tubmagneter som monteras direkt på sug eller tryckledning i fläktsystemet.

För att ta bort magnetiskt material efter kvarnar monterar vi överbandsmagnet på bandtransportörer.

Doserfickor för utmatning till pellets/brikettpressar är konstruerade för en jämn och störningsfri matning, en kraftig omrörare garanterar flödet till utmatingsskruvar som är dockade direkt under behållaren. Det finns en rejäl inspektionslucka samt siktglas i behållaren. Benstativen anpassar vi för efterföljande utrustning.

Vi marknadsför många olika storlekar på pelletspressar, från 350 kg/tim upp till 5 ton/tim. Vi har som filosofi är att ge kunden lägsta kostnad per ton med högsta driftsäkerhet. Vi har som märkesoberoende leverantör möjlighet att välja de komponterer som passar er process optimalt.

Vi har elevatorer i olika storlekar och kapaciteter.

Kyltorn av genomströmningstyp för maximal kyleffekt av pellets. Tillverkas i två olika utföranden beroende på kapacitet med min luftbehov från 3500 m³/tim upp till 7500 m³/tim.

Kyltornen är förberedda för montage av vibrosåll direkt under utloppsstos. Vibrosållen är försedda med obalansmotor och vilar på fyra styck fjäderpaket. Effektiv spånsållning på utbytbar sållduk.

Vi har silosar i alla storlekar. För mellanlagring i pelletsutrustningar eller lagerfickor med utmatningsanordningar.

Säckfyllare med automatisk uppvägning men med manuell hantering av säckar eller automatisk fyllning, svetsning och uttransport av säckar som kan kompletteras med stapling och pallhantering. Vi tillverkar även utrustning för storsäckfyllning.

Huggar & Kvarnar

För huggning av ribb, ytved och kapavfall inom träindustrin, maskinerna finns som stupmatad utan matarverk och horisontalmatad med matarverk.

Det finns två olika grundstorlekar och två olika bredder på maskinerna för att täcka de allra flesta kapacitetsbehov. Maskinerna finns med direktutkast, bottentömning eller fläktutkast.

Flishuggarär producerade för cellulosaflis eller bränsleflis av hög och jämn kvalitet.

För malning och krossning av träavfall, maskinerna finns i ett flertal olika storlekar för att passa alla behov. Kapacitetsområde från ca. 100 kg/tim upp till 10 ton/tim.

Alla maskiner har en knivrotor som roterar från 80 – 120 varv/min och är försedda med utbytbart sållgaller bakom rotorn. Hydraulisk pusher garanterar jämnt materialflöde.

Elektronisk övervakning med touchpanel för inställning av olika parametrar.

Stålbandhuggar för hantering av stål och plastband. Alla maskiner är försedda med matarverk för säker indragning av banden och frikopplingsspak för att tillfälligt stoppa matningen. Reducerar bandspill till hanterbara volymer.

Vi har även maskiner för klippning av grövre plattstål och kablar o.dyl.

Kom i kontakt med oss

Vi är här för att svara på alla dina frågor

Klicka Här